De Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

Zorgen voor een veilige en gezonde werkplek

Als medisch ondernemer draagt u zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving voor uw medewerkers. De Arbowet reikt ons daarin een aantal hulpmiddelen aan. Eén van de basis instrumenten die ingezet wordt is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Waarom een RI&E?

Een RI&E gaat over het inventariseren van risico’s op de werkvloer, deze beschrijven, evalueren en zoeken naar de best werkbare oplossing(en). In een RI&E leg je vast hoe groot de kans is dat het misgaat, en hoe groot de gevolgen zijn als dat gebeurt.

De beste oplossingen beschrijft u in een plan van aanpak. De wetgever stelt geen specifieke eisen aan de frequentie van een RI&E cyclus, maar een interval van drie tot vier jaar is hierin zeker aan te raden bij ongewijzigde omstandigheden op de werkvloer.

Afhankelijk van de uitkomsten zou een praktijk haar bestaande protocollen en werkwijzen moeten aanpassen. De RI&E is daarmee een innovatief instrument geworden dat ingezet kan worden om de ‘best practices’ in een praktijk te bekijken en waar nodig te verbeteren.

Voortvloeiend uit de RI&E wijst elke organisatie een preventiemedewerker aan die als aanspreekpunt fungeert voor medewerkers bij alle zaken die te maken hebben met veiligheid, welzijn en gezondheid. In veel gevallen zal de praktijkhouder zelf die rol vervullen.

Wat is een nu een veilige en gezonde werkplek?

Het antwoord hierop is gelegen in het soort werk dat je doet en waar je dat doet. Communicatie en afstemming over hoe het werk wordt gedaan en vrijheid voor medewerkers om na te denken over hoe hun werk het beste ingericht kan worden zijn randvoorwaarden voor een gezonde en veilige werkplek. De RI&E kijkt naar specifieke werkplekrisico’s; dit kan variëren van een werkplek met voldoende daglicht tot het beschrijven van een procedure gevaarlijke stoffen.

Medische MKB-praktijken (tot 25 medewerkers) kunnen gebruik maken van een aangemeld branche RI&E instrument en zijn niet verplicht dit te laten toetsen door een gecertificeerd arbodeskundige.

Via de site http://www.rie.nl kunt u de RI&E’s opzoeken van de voor u relevante medische beroepsgroepen. Dit zijn zogenoemde maatwerk RI&E die gemaakt zijn voor de medische praktijkhouders, ondersteund vanuit de beroepsverenigingen.

Wilt u een externe deskundige?

Wanneer er behoefte bestaat externe deskundigen toe te voegen aan het bestaande RI&E instrumentarium, dan kunt u contact opnemen met Inzet met Zorg via info@inzetmetzorg.nl.

Geschreven door:

Gerelateerde berichten

Alle zaken rond je personeel goed regelen? Direct contact opnemen
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen