Wijzigingen in de Arbowet

Wijzigingen in de Arbowet

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Op 1 juli 2017 is de wijziging in de Arbeidsomstandighedenwet ingegaan. Met andere woorden: de Arbowet is veranderd en dat heeft ook gevolgen voor uw onderneming.

Open spreekuur

De wijzigingen in de Arbowet zijn onder andere gericht op preventie. Daarom heeft iedere werknemer nu het recht om een bedrijfsarts te consulteren. En u bent als werkgever verplicht uw werknemers hier actief op te wijzen. Uw werknemer kan dit open spreekuur of preventieve spreekuur zelf aanvragen door te bellen met Inzet met Zorg. U krijgt als werkgever geen terugkoppeling van dit spreekuur omdat het anoniem is.

Second opinion

Een werknemer heeft ook recht op een second opinion. Dit betekent dat uw werknemer het verzoek mag indienen dat het dossier beoordeeld wordt door een andere bedrijfsarts. Ook hiervoor kan uw werknemer contact met ons opnemen. U kunt als werkgever geen second opinion aanvragen. Wel heeft u, net zoals uw werknemer, de mogelijkheid om een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen als de re-integratie vastloopt.

Meer nadruk op de onafhankelijke rol van de bedrijfsarts

In de gewijzigde Arbowet wordt de onafhankelijke, adviserende rol van de bedrijfsarts benadrukt. U blijft als werkgever verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van individuele werknemers.  Natuurlijk helpen wij u met onze actieve rol als casemanager.

Animatiefilmpje over de bedrijfsarts

Vrije toegang werkvloer

De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer. Tot nu toe bleef de bedrijfsarts vaak op afstand, namelijk in de spreekkamer, maar op afstand is slecht te ervaren wat er op de werkvloer leeft. De vrije toegang tot de werkvloer maakt dat de bedrijfsarts veel beter organisatiebreed en preventief kan adviseren. De bedrijfsarts stemt het bedrijfsbezoek vooraf met u af.

De preventiemedewerker

De preventiemedewerker houdt zich bezig met maatregelen gericht op veiligheid, gezondheid en welzijn binnen het bedrijf. Elk bedrijf moet ten minste één werknemer hebben die de verplichte preventietaken vervult.

De preventiemedewerker kan een bestaande werknemer zijn die deze functie ernaast doet. Een belangrijke wijziging met ingang van 1 juli 2017 is dat de OR of Personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht heeft bij de keuze van een nieuwe preventiemedewerker en wat diens plaats wordt binnen het bedrijf. Bij kleine bedrijven (tot 25 medewerkers) mag ook de praktijkhouder of een van de maten preventiemedewerker zijn.

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het adviseren aan en nauw samenwerken met de OR of Personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers, over de genomen en te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Op basis van de Wet op de Ondernemingsraden bespreken de OR of Personeelsvertegenwoordiging, de preventiemedewerker, de werkgever en de arbodienstverlener periodiek de stand van zaken op het terrein van gezond en veilig werken in het bedrijf. De preventiemedewerker moet goed toegerust zijn voor de uitvoering van deze taken. Deze medewerker moet dus over voldoende ervaring en deskundigheid beschikken, maar moet ook voldoende tijd krijgen om de taken uit te voeren.

Verplichte klachtenprocedure

Ieder bedrijfsarts / arbodienst moet een klachtenprocedure hebben, zodat een werkgever of een werknemer een klacht kan indienen. Hier kunt u meer lezen over onze klachtenregeling.

Basiscontract arbodienstverlening

De nieuwe Arbowet verplicht u als werkgever om een overeenkomst te hebben met een arbodienstverlener. Hierin moeten de minimale afspraken over de dienstverlening zijn vastgelegd. Dit heet het ‘basiscontract’. Onze abonnementen voorzien in toegang tot allerlei arbodienstverlening. Maar om volledig te voldoen aan de nieuwe wet hebben wij een aanhangsel opgesteld dat hoort bij de overeenkomst die wij met u hebben. U kunt dit aanhangsel downloaden.

Verzuimmanagment werkwijzer – addendum

Hierin is ook vastgelegd dat de extra activiteiten: ‘open spreekuur’, ‘second opinion’ en ‘bedrijfsarts op de werkvloer’ niet tot de reguliere arbodienstverlening behoren en geen onderdeel uitmaken van het abonnement dat u heeft.

Overgangsperiode

Vanaf 1 juli 2017 geldt een overgangstermijn van 1 jaar, waarin u als werkgever en wij als arbodienstverlener de tijd krijgen om het beleid en de procedures aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Inzet met Zorg is er helemaal klaar voor en handelt in lijn met de gewijzigde Arbowet.

Heeft u vragen of kunnen wij u ergens mee helpen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Geschreven door:

Gerelateerde berichten

Alle zaken rond je personeel goed regelen? Direct contact opnemen
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen