ziekteverzuim in Nederland neemt toe

Het ziekteverzuim in Nederland neemt toe

Help! Mijn werknemer verzuimt.

Veel praktijken worden geconfronteerd met stijgende premies voor hun ziekteverzuimverzekering. De verhogingen variëren tussen de 10% en 30%. Zo wordt bijvoorbeeld de LHV-mantel (huisartsen) bij Nationale Nederlanden zelfs met 32% verhoogd. Hoe komt dit? En wat kun je doen om de kosten te beperken?

Cijfers in de praktijk

In het 1e kwartaal van 2018 was het ziekteverzuim in Nederland fors hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De bedrijfssector Gezondheids- en welzijnszorg is, samen met de sectoren overheidsdiensten, onderwijs en schoonmaakbedrijven, één van de sectoren met traditioneel het hoogste verzuim. 6,5% en 5,4% in respectievelijk het 1e en 2e kwartaal van dit jaar. Het gemiddelde over alle sectoren was 4,9% in het 1e kwartaal en 4,1% in het 2e kwartaal.

Als we verder inzoomen op de verzuimpercentages naar afdelingsniveau dan levert dit het volgende beeld op:

2016 2017 1e kw.2018 2e kw.2018
Alle economische activiteiten 3,9 4,0 4,9 4,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg 5,1 5,3 6,5 5,4
86 Gezondheidszorg 4,3 4,4 5,5 4,5
87 Verpleging en zorg met overnachting 6 6,2 7,7 6,3
88 Welzijnszorg zonder overnachting 5,6 5,7 6,8 6,1

Tabel 1 Ziekteverzuimpercentage

Het beeld dat ontstaat is dat vooral de afdelingen 87 Verpleging en zorg met overnachting en 88 Welzijnszorg zonder overnachting negatief bijdragen aan het verzuim van de sector. Afdeling 86 (o.a. ziekenhuizen, huisartspraktijken en tandartspraktijken) doen het aanzienlijker minder slecht, maar hebben nog steeds een verzuimpercentage dat hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.

De huisartsenpraktijken die bij Raadhoven verzekerd zijn en de arbodienstverlening en casemanagement van Inzet met Zorg hebben doen het beter. In het 1e kwartaal van 2018 bedroeg het verzuimpercentage namelijk 3,85%. Ook over 2017 was het gemiddelde verzuimpercentage met 3,15% een stuk lager.

Griep en economische rugwind

Een van de oorzaken voor het fors hogere verzuim is de griepepidemie van begin dit jaar in combinatie met een minder effectieve griepvaccinatie. De epidemie begon half december 2017 en hield volgens het RIVM aan tot in april van 2018.

Een andere reden is de economische groei van de afgelopen tijd. Dit leidt om verschillende redenen ook tot meer verzuim. Je kunt dan denken aan meer werkdruk, meer stress, meer zekerheid over inkomenscontinuïteit bij ontslag.

Verschillende trends waren in 2017 al zichtbaar. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden uitgevoerd door het CBS en TNO blijkt dat over 2017 griep en verkoudheid de meest genoemde klacht is.

Verkoudheid en griep kosten gemiddeld 3 dagen. Werknemers met psychische klachten, overspannenheid en burn-out verzuimen het meest, gemiddeld 57 dagen.

De cijfers van het 3e kwartaal van 2018 zijn op dit moment nog niet bekend, maar veel verzekeraars zien ook hier een negatieve ontwikkeling, vooral in het langdurige verzuim.

Meer verzuim, meer premie

Het zal je niet verbazen dat er een verband is tussen de hoogte van het ziekteverzuim in een sector en een onderneming enerzijds en de premie voor een ziekteverzuimverzekering anderzijds. Meer verzuim = meer premie. Maar dit is niet de enige schade die een onderneming lijdt. Natuurlijk kun je de kosten van je wettelijke loondoorbetalingsverplichting volledig verzekeren. Je kunt zelfs een deel van de werkgeverslasten verzekeren. Maar aan een eigen risicotermijn ontkom je niet. Het betalen van overuren of vervanging regelen bij langdurige ziekte kost ook geld. En naast financiële schade, kan regelmatig verzuim ook een indicator zijn voor de sfeer, productiviteit en veiligheid in de praktijk.

Veel verzekeraars voeren met ingang van 2019 forse premieverhogingen door die gemiddeld variëren van 20% tot wel 30%. Dit geldt bijvoorbeeld voor de LHV-mantel die bij Nationale Nederlanden loopt. Ondanks het structureel lagere verzuimpercentage bij Raadhoven, ontkomen ook wij niet aan een premieverhoging. Wij verhogen ons basistarief met ingang van 2019 met 12,5%.

Meer aandacht, meer samenwerking

Verzuim terugdringen is niet zo eenvoudig, maar het loont de moeite. Verzuim beperken en voorkomen kan op verschillende manieren. Belangrijke vragen en opmerkingen zijn niet “Wat heb je” of “Ziek maar lekker uit”, maar “Waarom kun je niet werken” en “Ik hoop dat je er snel weer bent”. Stimuleer het halen van een griepprik. Zorg voor actief casemanagement. Meld ziekteverzuim altijd, ook als je verwacht dat het kort duurt. Zorg voor een veilige en prettige werkomgeving. Zorg voor een gevoel van autonomie onder je werknemers. Enz.

Alles begint met oprechte aandacht voor je werknemer. Maar zelfs dan is (langdurig of frequent) verzuim nog steeds een complex proces, omdat werknemer en werkgevers met elkaar in een emotioneel geladen traject zitten. Een actieve, personele dienstverlener, zoals Inzet met Zorg, die je begeleidt en helpt, is dan geen overbodige luxe. De casemanagers van Inzet met Zorg sturen – met aandacht voor de werknemer én werkgever – op snelle werkhervatting aan, al dan niet in aangepaste vorm. Dit vraagt ook meer flexibiliteit van onze werkgevers. Dat zij in samenwerking met de casemanagers van Inzet met Zorg hier steeds beter invulling aan geven blijkt uit het lagere verzuimpercentage. Maar voorkomen blijft natuurlijk beter dan genezen. Inzet met Zorg gaat de komende jaren dan ook extra aandacht besteden aan preventie en vitaliteit.

Meer informatie

Goed werkgeverschap is soms moeilijk en uitdagend. En daar kun je volgens ons wel wat hulp bij gebruiken. Of het nu gaat om het beperken van de verzuimkosten, actief casemanagement of goede arbodienstverlening. Wij helpen je graag.

Wil je meer informatie over de dienstverlening van Inzet met Zorg? Kijk dan verder op onze website of neem contact met ons op. Wil je een vergelijkende offerte voor een ziekteverzuimverzekering? Neem ook dan contact met ons op. Wij kijken wat voor jou de mogelijkheden zijn.

Geschreven door:

Gerelateerde berichten

Alle zaken rond je personeel goed regelen? Direct contact opnemen
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen