regeling compensatie transitievergoeding

Compensatie werkgevers voor betaalde transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kun je als werkgever bij het UWV het bedrag terugvragen voor de transitievergoeding die je betaald hebt bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

Kosten arbeidsongeschikte werknemer

Met deze regeling komt de overheid werkgevers tegemoet. Een werkgever maakt namelijk tijdens arbeidsongeschiktheid van de werknemer behoorlijk wat kosten. Denk alleen al aan de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever en de kosten voor re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer. Als de werkgever dan na 2 jaar de arbeidsovereenkomst beëindigt komt daar ook nog een ontslagvergoeding bovenop.

Regels compensatie

Het UWV verstrekt de compensatie wanneer de werkgever een transitievergoeding betaalt na beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van arbeidsongeschiktheid. Het maakt niet uit of de arbeidsovereenkomst is opgezegd of dat het contract op grond van een vaststellingsovereenkomst is beëindigd.
Dit geldt ook wanneer een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt. Werknemers hebben namelijk met ingang van 1 januari 2020 vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Een werkgever kan ten hoogste zes maanden na betaling van de transitievergoeding een aanvraag tot compensatie indienen.

Terugwerkende kracht

De regeling omtrent de compensatie van de transitievergoeding werkt ook met terugwerkende kracht. Compensatie is ook mogelijk voor arbeidsovereenkomsten die na 1 juli 2015 zijn geëindigd. Voor deze gevallen kan uiterlijk binnen zes maanden na inwerkingtreding van de regeling compensatie transitievergoeding een verzoek worden ingediend.

Welke gegevens heeft het UWV nodig

Het UWV heeft de volgende gegevens nodig om te beoordelen of recht bestaat op compensatie. En zo ja, wat de hoogte daarvan is. Het UWV heeft nodig:

  • de arbeidsovereenkomst, of ander bewijs dat de werknemer in dienst was;
  • de duur van de arbeidsovereenkomst;
  • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
  • dat transitievergoeding is betaald;
  • hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden; en
  • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

Digitaal indienen website UWV

Je kunt de aanvraag indien via de website van het UWV. Na het indienen van de aanvraag heeft het UWV 8 weken om uw verzoek te beoordelen.
Voor de arbeidsovereenkomsten die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn geëindigd heeft het UWV 26 weken om uw verzoek te beoordelen. Zodra het UWV een beslissing heeft genomen zullen ze binnen 6 weken het bedrag uitkeren.

Meer weten?

Mocht je vragen hebben of heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag tot compensatie, dan helpen wij je graag. Nee contact met ons op of mail mij: martijn@inzetmetzorg.nl.

Geschreven door:

Gerelateerde berichten

Alle zaken rond je personeel goed regelen? Direct contact opnemen
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen