transitievergoeding

Een transitievergoeding hoe zit dat eigenlijk?

Bij het woord transitievergoeding denk je in eerste instantie misschien aan een vergoeding voor het missen van een trein. Maar nee, de NS heeft er niets mee te maken. Een transitievergoeding is de financiële vergoeding die een medewerker krijgt bij ontslag. Zo’n transitievergoeding dient twee doelen. Met dit bedrag kan de medewerker het verlies van werk financieel compenseren én investeren in een opleiding of training om makkelijker nieuw werk te vinden.

De wet werk en zekerheid (WWZ)

De regels over het recht op een transitievergoeding gelden sinds de inwerkingtreding van de WWZ. Vanaf dat moment was aan elke werknemer bij ontslag een transitievergoeding verschuldigd, ook bij ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer.
Bij een verstoorde arbeidsrelatie of een reorganisatie is een ontslagvergoeding goed te begrijpen. Maar in het geval van een zieke werknemer ligt dit iets gevoeliger. Elke werkgever heeft namelijk de verplichting om twee jaar lang een zieke werknemer weer aan het werk te helpen. En dan blijkt na twee jaar – waarin veel kosten gemaakt zijn – dat de werknemer ook nog een transitievergoeding mee krijgt.

Onrechtvaardig?

Veel werkgevers vinden het onrechtvaardig dat zij ook in deze situatie verplicht zijn een transitievergoeding te betalen. Zoals al gezegd moeten zij immers tijdens de eerste twee ziektejaren minimaal 70% van het loon doorbetalen, terwijl ook de kosten voor re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer voor hun rekening komen.

Dit leidde er in de praktijk toe dat werkgevers regelmatig besloten de dienstverbanden met werknemers die twee jaar ziek zijn niet te beëindigen, maar “slapend aan te houden”. De werknemer ontvangt elke maand een loonstrook met daarop nul euro salaris. Werknemers die dit de rechter voorlegden om zo aanspraak te maken op de vergoeding, kwamen met lege handen thuis. De werkgever kon niet gedwongen worden een werknemer te ontslaan.

Financiële compensatie als oplossing

Om deze problemen voor werkgevers en werknemer op te lossen heeft de Eerste Kamer op 10 juni 2018 ingestemd met een wetsvoorstel. Er wordt een compensatie toegekend aan werkgevers die een transitievergoeding bij ontslag aan de langdurig zieke werknemer moeten betalen. Daarmee wordt de financiële druk bij werkgevers weggenomen, maar heeft elke werknemer nog altijd recht een op een vergoeding bij ontslag. Hiermee wordt aan beide partijen tegemoet gekomen.

Hoe werkt het?

De beoogde datum van inwerkingtreding is nu 1 april 2020. Vanaf dat moment kan een werkgever binnen 6 maanden na betaling een aanvraag indienen bij het UWV om de betaalde transitievergoeding terug te krijgen. Deze compensatie zal ook met terugwerkende kracht gelden tot 1 juli 2015. Werkgevers die in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 een vergoeding betaald hebben, kunnen vanaf 1 april 2020 tot 1 oktober 2020 een compensatieaanvraag indienen.

Het UWV

Het UWV gaat deze regeling uitvoeren en de compensatie betalen. Maar er zijn nog veel vragen. In een poging duidelijkheid te scheppen is eind februari 2019 een regeling vastgesteld waarin veel praktische zaken duidelijker worden. Het is de bedoeling dat je in een uur een aanvraag kan doen, maar er moeten wel veel documenten overlegd worden. Vervolgens moet het UWV binnen een termijn van 8 weken beslissen. Voor de regeling met terugwerkende kracht geldt een andere beslistermijn voor het UWV. Omdat het UWV veel aanvragen verwacht, wordt voor deze groep een termijn van 6 maanden gesteld.

Onze hulp nodig?

Al met al is de regeling er niet makkelijker op geworden. In een poging om rekening te houden met de wensen van alle partijen is er een nieuwe procedure in het leven geroepen. Bovendien is er nog veel onduidelijkheid omdat het een en ander nog niet uitgekristalliseerd is. Maar uiteraard houden wij de ontwikkelingen in de gaten en kunnen je helpen wanneer je een dergelijk probleem moet oplossen.

Geschreven door:

Gerelateerde berichten

Alle zaken rond je personeel goed regelen? Direct contact opnemen
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen