WAB wet arbeidsmarkt in balans

WAB, de wet arbeidsmarkt in Balans

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 70 procent van het groeiende aantal flexwerkers een vast baan wil. Daarbij geven werknemers en werkgevers aan dat sommige van de huidige wetten en regels een soepel werkende arbeidsmarkt blokkeren.

Het kabinet wil het aannemen van mensen in vaste dienst aantrekkelijker maken. De WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) bestaat uit een pakket aan maatregelen die dit mogelijk moeten maken. Idealiter wil minister Koolmees dat meer werkenden zekerheid krijgen, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar het nodig is.

Wat zijn de voorgestelde maatregelen?

Informatie van de site van de Rijksoverheid:

 • Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan 1 van de 8 ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.
 • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd.
 • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
 • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Dit wordt verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving.
 • Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van 2 maanden naar 5 maanden.
 • De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend 3 contracten in 2 jaar te aan te gaan. Dit wordt 3 jaar.
 • Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van 6 naar 3 maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan.
 • Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.
 • Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.
 • Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot 1 dag.
 • De ww-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de ww-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.

Wet nog in de Tweede Kamer

Het kabinet heeft dit najaar het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) naar de Tweede Kamer gestuurd. Er is inmiddels al veel kritiek op het plan om een proeftijd van vijf maanden mogelijk te maken in vaste contracten.

Volgens de WAB moet het type arbeidscontract straks op de loonstrook komen. Als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 2020 werkelijkheid wordt, brengt dat extra administratieve rompslomp voor de salarisadministrateur met zich mee. Die moet de loonstrook dan voor alle nieuwe en bestaande werknemers uitbreiden.

Inzet met Zorg

Vooralsnog is het afwachten wat wel en wat niet in de wet wordt opgenomen en vooral of het het gewenste effect gaat sorteren. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en passen onze dienstverlening hierop aan; of het nu gaat om de salarisadministratie of arbeidscontracten.

Heb je nu al vragen over dit onderwerp of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Lars van de Groep, onze bedrijfsjurist en vertrouwenspersoon. Je kunt hem bereiken via telefoonnummer 030 2525 499. Mailen kan ook. Stuur je mail naar lars@inzetmetzorg.nl.

Geschreven door:

Gerelateerde berichten

Alle zaken rond je personeel goed regelen? Direct contact opnemen
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen