loondoorbetaling bij ziekte

Ontwikkelingen loondoorbetaling bij ziekte

De verplichting voor werkgevers om het loon van werknemers door te betalen bij ziekte is al een tijd onderwerp van gesprek in de politiek. Met name voor kleine werkgevers zijn de financiële gevolgen erg groot. Daarom was al in het regeerakkoord opgenomen om de duur van deze verplichtingen voor kleine werkgevers te verkorten naar één jaar. Het tweede jaar zou dan voor rekening van het UWV komen. Door de financiële gevolgen van zieke medewerkers te beperken worden kleine werkgevers gestimuleerd om personeel in vaste dienst te nemen.

Met dit voorstel is de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in gesprek gegaan met de werkgeversorganisaties. In deze gesprekken is geconcludeerd dat deze voorgenomen oplossing erg bureaucratisch zou worden. Daarom is de Minister samen met de werkgeversorganisaties op zoek gegaan naar een andere oplossing. Aan het eind van het jaar 2018 zijn de eerste contouren van deze oplossing bekend geworden. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister de eerste plannen uitgelegd.

Kort samengevat

De verplichting om het loon 2 jaar lang door te betalen blijft onveranderd. In plaats daarvan worden onder andere de volgende plannen voorgesteld om kleine werkgevers te ondersteunen bij de re-integratie verplichtingen:

  • In overleg met de werkgeversorganisaties en het verbond van verzekeraars komt er per 1 januari 2020 een nieuw verzekeringsproduct om kleine werkgevers te ontzorgen: de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering.
  • Per 2021 komt er een premiekorting voor de kosten van de loondoorbetaling waar met name kleine werkgevers van profiteren.
  • Vanaf 1 januari 2021 wordt het advies van de bedrijfsarts leidend bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen (RIV-toets).
  • Er komt meer duidelijkheid en transparantie over de toetsing van de re-integratie inspanningen.
    Werkgevers krijgen meer grip op de re-integratie in het tweede spoor.

Een nieuwe verzuimverzekering

De werkgeversorganisaties hebben samen met het verbond van verzekeraars vastgelegd hoe de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering er in grote lijnen uit gaat zien. Het doel van deze verzekering is om, naast de dekking van het financiële risico, kleine werkgevers te helpen bij het voldoen aan de verplichtingen rond re-integratie. De verzekering zal bestaan uit een transparant, goed en betaalbaar dienstverleningspakket voor het tweede jaar. Met dit pakket kunnen werkgevers het (langdurig) verzuim van werknemers beperken. Bovendien zal deze verzekering ‘Poortwachterproof’ zijn, waardoor een eventuele loonsanctie (bij het opvolgen van de adviezen van de verzekeraar) niet voor rekening van de werkgever komt.

Proefballon

Op dit moment bevinden deze plannen zich nog in een zeer vroeg stadium. De plannen zijn het resultaat van onderhandelingen met werkgevers, maar moeten nog uitgewerkt worden voordat ze voorgelegd worden aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd zullen ook andere belangenorganisaties, waaronder de vakbonden, hun visie geven op deze plannen. Deze plannen zullen dus, in min of meerdere mate, nog wijzigen om het draagvlak te vergroten.

Op de voet

Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en informeren wij je over eventuele ontwikkelingen. Heb je vragen over wat deze maatregelen betekenen voor bijvoorbeeld uw praktijk? Bel gerust, wij helpen je verder.

Geschreven door:

Gerelateerde berichten

Alle zaken rond je personeel goed regelen? Direct contact opnemen
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen