Veelgestelde vragen van werknemers

Op deze pagina vind je uitleg over onderwerpen waar wij regelmatig vragen over krijgen. Het kan zijn dat je niet kunt vinden wat je zoekt. Neem dan contact met ons op. Mail naar info@inzetmetzorg.nl of maak gebruik van het contactformulier. Bellen kan natuurlijk ook. Wij helpen je graag.

veelgestelde vragen werkgevers

Hoe zit het met privacy?

Je privacy is gegarandeerd. Inzet met Zorg gaat zorgvuldig met jouw gegevens om. We hebben een privacyreglement dat je beschermt tegen verkeerd gebruik van je gegevens.

Medische informatie delen we nooit met anderen, ook niet met jouw werkgever.

Hoe meld ik me ziek en wat doe ik als ik weer hersteld ben?

Ziek- en herstelmeldingen moet je doen bij je werkgever. In de meeste gevallen is dat bij jouw direct leidinggevende. Misschien kun je door je klachten je eigen werk niet doen, maar zijn er wel mogelijkheden voor andere werkzaamheden. Bespreek dat met jouw werkgever.
Je meldt ook weer bij je werkgever als je weer hersteld bent.

Wat mag mijn werkgever aan mij vragen?

Jouw werkgever mag niet vragen naar de aard of de oorzaak van de ziekte. De volgende vragen wel:

 • het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
 • de vermoedelijke duur van het verzuim;
 • de lopende afspraken en werkzaamheden;
 • of je onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (niet onder welke);
 • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
 • of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid.

Wanneer word ik opgeroepen bij de bedrijfsarts?

Per e-mail een oproep

Je krijgt per email een oproep om bij de bedrijfsarts te komen. Jouw werkgever ontvangt een kopie van die uitnodiging. Het moment van de afspraak is op basis van afspraken die met je werkgever hierover zijn gemaakt. We volgen hierin de Wet Verbetering Poortwachter en de richtlijnen die gelden voor de inzet van een bedrijfsarts.

Verplicht naar het spreekuur

Het is voor een werknemer verplicht om naar het spreekuur te komen. Verplaatsen van de afspraak kan alleen na toestemming van de werkgever.

Wat is een open spreekuur bij de bedrijfsarts?

De aangescherpte Arbowet geeft meer ruimte aan preventie. Een belangrijk middel is dat je de mogelijkheid hebt om een open spreekuur in te plannen bij je bedrijfsarts in het geval je nog niet verzuimt en graag wil voorkomen dat je gaat verzuimen. Jouw werkgever wordt daar niet over geïnformeerd maar ontvangt wel een factuur (zonder dat jouw naam daarop wordt vermeld).

We raden je wel altijd aan om je klachten zelf met de werkgever te bespreken.

Hoe kan ik een spreekuur met de bedrijfsarts verplaatsen en mag dit?

Een spreekuur kan 48 uur van te voren kosteloos verzet worden alleen na akkoord van de werkgever. Bel daarvoor met jouw werkgever. Verschijn je niet op het spreekuur of ben je niet bereikbaar dan worden de kosten van dit consult doorbelast aan de werkgever.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de bedrijfsarts?

Je kunt in dat geval een Second Opinion aanvragen. Een Second Opinion vraag je aan via jouw eigen bedrijfsarts en zal worden uitgevoerd door een bedrijfsarts die niet bij Inzet met Zorg werkzaam is.

Een deskundigenoordeel

Als je het niet eens bent met de bedrijfsarts bestaat er ook de mogelijkheid om een Deskundigen Oordeel aan te vragen bij het UWV. Ook je werkgever mag dat doen. Het oordeel van de bedrijfsarts is slechts een advies. Iedere werkgever of werknemer die het niet eens is met dit advies kan bij het UWV een zogenaamd deskundigenoordeel aanvragen.

Een deskundigenoordeel geeft antwoord op (één van) de volgende vragen:

 • Is de werknemer geschikt zijn eigen werk te doen?
 • Is passende arbeid aanwezig?
 • Komt werkgever zijn re-integratieverplichtingen na?
 • Komt werknemer zijn re-integratieverplichtingen na?

Meer informatie vind je op de website van het UWV

Hoe kan ik een klacht indienen?

Eenvoudige klachten proberen we meteen op te lossen. Bespreek dat gewoon met je contactpersoon van Inzet met Zorg.

Klachtenformulier

Is je klacht wat ingewikkelder van aard vul dan ons klachtenformulier in. We reageren dan zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 3 weken.

Wat is een second opinion?

Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kan de werknemer vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een andere arbodienst, bedrijf of inrichting dan de eerste bedrijfsarts. De second opinion is erop gericht om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid en onafhankelijkheid van een advies. Bedrijfsartsen moeten meewerken aan een verzoek om een second opinion, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever.

Uitvoeren second opinion

Wij werken samen met artsen van andere arbodiensten om een second opinion uit te laten voeren. Voorbeelden van situaties waarin de werknemer dit kan aanvragen:

 • De werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over welke werkzaamheden hij tijdens zijn verzuim nog kan verrichten;
 • De werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over de vraag of er sprake kan zijn van een beroepsziekte

Na uitvoering

Nadat dit onderzoek is uitgevoerd, bepaalt de werknemer of het advies aan de eerste bedrijfsarts wordt afgegeven. De eerste bedrijfsarts maakt binnen redelijke termijn gemotiveerd duidelijk of hij het advies niet, gedeeltelijk dan wel geheel overneemt. Dit is net als de ‘first’ opinion voor partijen niet bindend. De bedrijfsarts adviseert slechts. Het advies van de eerste bedrijfsarts blijft wel geldig in de periode dat de second opinion nog niet is uitgevoerd.

Wat is het verschil tussen de second opinion en het deskundigenoordeel van het UWV?

De second opinion is iets anders dan het deskundigenoordeel van UWV.

De second opinion

Dit onderzoek is bedoeld om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid van een advies. Het geeft de werknemer de mogelijkheid om laagdrempelig en in een vroegtijdig stadium zijn twijfels te bespreken met een andere bedrijfsarts. Het betreft dan arbeidsgezondheidskundige vraagstukken. De second opinion kan alleen door de werknemer worden aangevraagd en alleen een bedrijfsarts kan een second opinion uitvoeren.

Deskundigenoordeel UWV

Hiermee wil men het re-integratieproces vlot trekken wanneer deze vastloopt tijdens de eerste twee ziektejaren. Het deskundigenoordeel kan zowel op verzoek van de werknemer als op verzoek van de werkgever plaatsvinden. Het deskundigenoordeel wordt gegeven door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige. Alleen het UWV is bevoegd om een deskundigenoordeel te geven.

Het deskundigenoordeel kan gegeven worden over:

  • het al dan niet bestaan van arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk van de werknemer;
  • het nakomen van re-integratieverplichtingen door de werknemer;
  • het aanwezig zijn van passend werk bij de werkgever; en
  • het nakomen van de re-integratie inspanningen door de werkgever.

Kijk ook op de website van UWV voor meer informatie over het deskundigenoordeel. Het deskundigenoordeel kan op de website van UWV worden aangevraagd door de werknemer en door de werkgever.

Ik vind dat de werkgever te weinig doet aan re-integratie.

In dat geval kun je een deskundigenoordeel opvragen bij het UWV. Kijk op deze pagina van het UWV voor meer informatie.

Ik wil vrije dagen, vakantie opnemen, mag dit?

Als werknemer mag je in principe gewoon vakantie dagen opnemen, je bouwt tijdens ziekte ook vakantie uren op.
De bedrijfsarts kan aangeven of er medische gezien bezwaar is. De werkgever beslist of iemand met vakantie mag.
Als de bedrijfsarts aangeeft ‘geen bezwaar’ dan is de werkgever niet verplicht dat te volgen.

Alle zaken rond je personeel goed regelen? Direct contact opnemen
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen