Aanvullende dienstverlening

Met een preventief arbobeleid kun je als werkgever de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van je werknemers verminderen. Dit zorgt voor minder gezondheidsschade en dus voor minder ziekteverzuim. Inzet met Zorg kan je ondersteunen bij de volgende preventieve onderzoeken.

Risico-inventarisatie en evaluatie
(RI&E)

De Arbeidsomstandighedenwet bepaalt dat werkgevers schriftelijk vastleggen welke arbeidsrisico’s er in het bedrijf zijn. Dit in het kader van een effectief arbeidsomstandighedenbeleid (inclusief inventarisatie en evaluatie).

Een dergelijke risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maakt het mogelijk prioriteiten te stellen en de gesignaleerde risico’s te voorkomen en zo mogelijk te beperken.

De te nemen maatregelen worden vervat in een plan van aanpak, dat onderdeel uitmaakt van de RI&E. Wij kunnen de RI&E voor je uitvoeren, maar je ook bijstaan als je zelf de risico-inventarisatie wilt uitvoeren of laten toetsen.

Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

Als er op grond van de risico-inventarisatie of onze gratis verzuimscan aanleiding is een PAGO te organiseren kunnen wij je hierbij ondersteunen. Met een PAGO kunnen we inventariseren en evalueren wat de effecten zijn van gezondheidskundige risico’s. Dat zijn de risico’s waaraan je werknemer, maar ook zijn of haar eventuele nageslacht door het werk en/of de omgeving wordt blootgesteld. Een PAGO levert voldoende informatie op om actie te ondernemen om arbeidsgebonden gezondheidsproblemen te voorkomen of terug te dringen.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

In het PMO krijgt de individuele medewerker naast bovenstaande PAGO ook een gericht preventief onderzoek.

Vertrouwenspersoon
Poortwachter

De wet verbetering poortwachter stelt sinds juni 2017 het hebben van een vertrouwenspersoon verplicht voor je onderneming.

Uiteraard bieden wij je deze service. Lars van de Groep is de vertrouwenspersoon bij IMZ.

In dit artikel op onze nieuwspagina staat meer informatie over wat een vertrouwenspersoon precies voor je onderneming doet.

Op de pagina tarieven vind je informatie over de kosten van deze dienstverlening.

Alle zaken rond je personeel goed regelen? Direct contact opnemen
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen