Vertrouwenspersoon voor uw onderneming

Iedereen een vertrouwenspersoon

Volgens de letter van de wet is het niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te wijzen binnen uw organisatie. In de praktijk is dat echter wel gebruikelijk. U heeft een vertrouwenspersoon vooral nodig als de dagelijkse gang van zaken onder druk staat. U kunt binnen uw organisatie zelf iemand aanwijzen, maar u kunt ook kiezen voor een externe vertrouwenspersoon. Uiteraard biedt IMZ u deze service.

Een vertrouwenspersoon is er in principe voor iedereen en helpt bij het oplossen van problemen en conflicten. Hij is het aanspreekpunt voor medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld of discriminatie. Medewerkers kunnen de vertrouwenspersoon ook aanspreken bij een vermoeden van misstand. Hij is ook het aanspreekpunt voor medewerkers die in de arbeidsrelatie in een conflict zijn gekomen waarbij de reguliere wegen niet tot een oplossing hebben geleid. Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van medewerkers. Er bestaat een geheimhoudingsplicht.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

vertrouwenspersoonIn eerste instantie luisteren naar werknemers die zijn lastiggevallen en/of die hulp en advies nodig hebben. Hij of zij inventariseert daarna waar de medewerkers behoefte aan hebben. Vervolgens zoekt de vertrouwenspersoon naar een oplossing in de informele sfeer. Het is ook de taak van de vertrouwenspersoon om de medewerker te informeren over andere oplossingsmogelijkheden. Zoals klachtenprocedures. Desgewenst begeleidt hij de werknemer in een dergelijke procedure. Zo nodig verwijst de vertrouwenspersoon de werknemer door naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator. Daarnaast adviseert en ondersteunt de vertrouwenspersoon de leidinggevenden om ongewenst gedrag te voorkomen. Tot slot registreert hij of zij de gevallen van ongewenst gedrag.

Geschreven door:

Gerelateerde berichten

Alle zaken rond je personeel goed regelen? Direct contact opnemen
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen