arbeidsovereenkomsten

Het doolhof van de Arbeidsovereenkomsten

Waar moet je op letten?

Iedere ondernemer met personeel in dienst heeft er wel eens mee te maken gehad. Het opstellen van een arbeidsovereenkomst. Meestal een contract van maximaal twee A4’tjes dat op het eerste gezicht simpel oogt. Toch zien we het hier vaak mis gaan en fouten kunnen dan grote gevolgen hebben. Bij IMZ ondersteunen wij praktijkhouders en andere medisch ondernemers. Zo assisteren wij ook bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst.
Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende fouten die wij in de praktijk tegenkomen.

De meest voorkomende struikelblokken

Tussentijds opzeggen van een tijdelijk contract

  • Opzegging is mogelijk tijdens de proeftijd. De proeftijd is een kennismaakperiode waarin zowel de werknemer als werkgever zonder opgaaf van reden kunnen opzeggen. Het is van belang voor het einde van de proeftijd kenbaar te maken dat je wilt opzeggen, ook als de werknemer deze dagen niet aan het werk is.
  • Het is mogelijk om een opzegbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Zowel de werkgever als werknemer kan dan tussentijds opzeggen met in achtneming van de overeengekomen opzegtermijn. De werkgever heeft wel eerst toestemming nodig van het UWV voordat hij gebruik kan maken van dit beding. Toestemming wordt alleen verleend bij langdurige ziekte of indien er bedrijfseconomische belangen een opzegging rechtvaardigen.
  • Het kan voorkomen dat er iets voorvalt waardoor ontslag op staande voet wenselijk is. Zowel werkgever als werknemer kunnen de overeenkomst dan opzeggen wegens een dringende reden. Wat er onder dringende reden valt, is opgenomen in een limitatieve lijst in het Burgerlijk Wetboek. Het is verder van belang dat er direct wordt opgezegd nadat het voorval bekend is.
  • Is er geen opzegbeding opgenomen, dan kunnen werkgever en werknemer onderhandelen over een beëindiging met wederzijds goedvinden. De voorwaarden worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Let op! Gaat u over op beëindiging met wederzijds goedvinden en is er in de arbeidsovereenkomst geen opzegbeding opgenomen dan heeft de werknemer pas recht op een WW-uitkering op het moment dat de arbeidsovereenkomst zou aflopen.

Ketenregeling

De ketenregeling houdt in dat een werkgever maximaal drie contracten voor bepaalde tijd mag aanbieden binnen een periode van twee jaar. Bij een vierde contract of op de dag na het verstrijken van de periode van twee jaren ontstaat er automatisch een vast dienstverband. De keten kan pas worden doorbroken als er tussen twee contracten een periode zit van zes maanden waarin de werknemer niet in dienst is geweest.

Let op! Bij Cao kan worden afgeweken van deze ketenregeling. Zo is bijvoorbeeld bij de dierenarts A een langere keten mogelijk.

Opnemen concurrentie- en/of relatiebeding

In veel overeenkomsten wordt standaard een concurrentie- en/of relatiebeding opgenomen. Dit is echter niet altijd toegestaan. Zo mag dit beding in beginsel alleen worden opgenomen in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Voor bepaalde tijdovereenkomsten is het beding slechts toegestaan indien een werkgever schriftelijk kan motiveren dat het noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.  Daarnaast kan een beding alleen worden overeenkomen met een meerderjarige werknemer. Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan is een concurrentie- en/ of relatiebeding nietig.

Proeftijd

In de eerste overeenkomst wordt vaak een proeftijd opgenomen. Voor overeenkomsten van meer dan zes maanden tot twee jaar mag maximaal één maand proeftijd worden opgenomen. Voor contracten van meer dan twee jaar is een proeftijd van twee maanden mogelijk, tenzij de cao anders bepaald. We zien zaak dat er ook een proeftijd wordt opgenomen in een tijdelijk contract van zes maanden. Dit is dus niet toegestaan. Is een proeftijd wenselijk, dan adviseren wij een overeenkomst te sluiten voor zeven maanden. In een opvolgende overeenkomst mag in principe geen nieuwe proeftijd worden opgenomen. Dit kan alleen als de arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen voor een nieuwe functie die duidelijk andere verantwoordelijkheden bevat of andere vaardigheden voor nodig zijn.

Maar je bent er nog niet…

Uiteraard zijn er nog meer aandachtspunten bij contracten. Hierbij is te denken aan het wettelijke opzegtermijn of de aanzegplicht. Het is van belang, voor het aangaan van een dienstverband, goede afspraken te maken en deze vast te leggen, zodat conflicten kunnen worden voorkomen.

Vraag juridisch advies

Het is duidelijk dat een goede arbeidsovereenkomst veel aandacht vergt en dat je goed moet weten wat je doet en nodig hebt. Heb je hulp nodig bij het vastleggen van de samenwerking met je werknemer? Of andere zaken rondom personeel. Bel met onze juridische afdeling (030 2525499).

IMZ biedt een eerstelijns helpdesk voor juridische ondersteuning. Lees meer hierover via de button op deze pagina.

Geschreven door:

Gerelateerde berichten

Alle zaken rond je personeel goed regelen? Direct contact opnemen
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen