beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 2 jaar ziekte

Hoe gaat dat in zijn werk

Als het na 2 jaar niet gelukt is om een zieke werknemer te re-integreren dan eindigt op dat moment de loondoorbetalingsverplichting. De werknemer kan vanaf dat moment een WIA uitkering aanvragen om toch inkomen te hebben.

Op dat moment loopt de arbeidsovereenkomst niet vanzelf op zijn einde. Het contract met de werknemer moet op dat moment nog beëindigd worden. Zolang dat niet gebeurt loopt deze overeenkomst stilzwijgend door.

Twee manieren

Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst kan op twee manieren gebeuren: met wederzijds goedvinden of via een ontslagaanvraag bij het UWV. Voor het resultaat maakt het weinig uit welke optie gekozen wordt. In de praktijk is vooral bepalend hoe het contact met de werknemer is en of deze bereid is mee te werken.

  • Beëindiging met wederzijds goedvinden

Bij beëindiging met wederzijds goedvinden wordt in overleg met de werknemer een vaststellingsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staat dat partijen hun verplichtingen zijn nagekomen en geprobeerd hebben om de werknemer re-integreren. Helaas is dit niet gelukt en gaan partijen over tot beëindigen van de arbeidsovereenkomst. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over de uit te betalen transitievergoeding en eventuele andere rechten, zoals vakantiedagen. Na het tekenen van deze vaststellingsovereenkomst eindigt de arbeidsrelatie op de afgesproken datum.

  • Ontslagvergunning via het UWV

Als het niet mogelijk is om de overeenkomst met wederzijds goedvinden te laten eindigen, dan kan je als werkgever ook kiezen om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Daarvoor kan bij het UWV een ontslagvergunning aangevraagd worden. Bij deze aanvraag wordt informatie overlegd over de arbeidsongeschiktheid van de werknemer en de ondernomen re-integratie activiteiten. Het UWV toetst dan of aan alle verplichtingen is voldaan en zal in dat geval een ontslagvergunning verlenen. Met deze ontslagvergunning mag je als werkgever de arbeidsovereenkomst schriftelijk opzeggen. Op dat moment moet ook een transitievergoeding uitgekeerd worden en vindt de gebruikelijke eindafrekening plaats.

Geen beëindiging?

Op het moment dat je als werkgever de arbeidsovereenkomst niet beëindigt, loopt deze stilzwijgend door zonder dat de werknemer recht op loon heeft. Maar mocht de werknemer op enig moment herstellen en weer mogelijkheden krijgen om werkzaamheden te verrichten dan kan hij of zij bij de werkgever aankloppen met het verzoek om de werkzaamheden te hervatten.

Wil je meer weten over de transitievergoeding bij ontbinding van het contract met een zieke werknemer? Lees hier meer over dit onderwerp.

Geschreven door:

Gerelateerde berichten

Alle zaken rond je personeel goed regelen? Direct contact opnemen
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen